sportlaan 10 postbus 912 6800 ax arnhem tel 026-3341042 fax 026-3341216 info@intexarchitecten.nl www.intexarchitecten.nl

10 Rehoboth

Plaats : Ede
Opdrachtgever : Hervormde Gemeente Ede
Selectie Architect : prijsvraag, 1e plaats (L. Banning)
Aannemer : Bouwbedrijf NAP, Opl.: 2013
Omschrijving : Na een selectie op visie en plan van aanpak hebben we een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum en gemeenschapshuis. Op inventieve wijze is gebruik gemaakt van een groot hoogteverschil in het terrein waardoor de twee bouwlagen een ontsluiting vanaf maaiveld konden krijgen. Karakteristiek zijn de transparante entreezone, de ontmoetingsruimte en het flauw hellend dak met grote overstekken.